Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách update 2020

Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách update 2020 1

Plank là gì chắc hẳn nhiều người mới tập Gym còn khá thắc mắc. Nói ngắn gọn thì Plank là một động tác giúp làm săn chắc cơ bụng, giúp cho cơ bụng bạn khỏe và săn chắc hơn, để bạn có thể tập các bài giảm mỡ bụng tốt hơn và lâu mệt hơn.

Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách

Xem thêm: 44 bài Plank cơ bản đến nâng cao

Plank là gì ?

Plank có nghĩa là “Khúc gỗ” hay “Chống đẩy bằng khuỷu tay”. Khi bạn ở tư thế này, bạn không phải làm gì cả mà chỉ cần giữ im tư thế chống đẩy bằng khuỷu tay như 1 khúc gỗ vậy. Bạn chỉ cần giữ càng lâu càng tốt.

Tư thế Plank chuẩn nhất

Tư thế Plank là một bài tập cực tốt cho cơ bụng, một phút tập Plank bằng 60 cái gập bụng, như vậy đủ thấy là Plank nó hiệu quả tới mức nào cho cơ bụng rồi đúng không nào ?

Động tác Plank thực hiện làm sao ?

Hãy xem video dưới đây để thực hiện cho chuẩn nhé.

{“id”:”55″,”instanceName”:”Hu01b0u1edbng du1eabn tu1eadp Plank u0111u00fang ku1ef9 thuu1eadt”,”videos”:[{“videoType”:”HTML5″,”title”:”Hu01b0u1edbng du1eabn tu1eadp Plank u0111u00fang ku1ef9 thuu1eadt”,”description”:”undefined”,”info”:”undefined”,”thumbImg”:”http://cdn.getfitvn.com/2018/09/logo-getfitvn-com-02-06.jpg”,”mp4HD”:”https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EUn2LUfpf0lAj0NRs6-p2t8BGqbsN3p6lk8TQ_uXUaA_Pg?download=1″,”mp4SD”:”undefined”,”ccUrl”:”undefined”,”enable_mp4_download”:”no”,”prerollAD”:”no”,”prerollGotoLink”:”undefined”,”preroll_mp4″:”undefined”,”prerollSkipTimer”:”undefined”,”midrollAD”:”no”,”midrollAD_displayTime”:”03:50″,”midrollGotoLink”:”undefined”,”midroll_mp4″:”undefined”,”midrollSkipTimer”:”10″,”postrollAD”:”no”,”postrollGotoLink”:”postrollGotoLink”,”postroll_mp4″:”postroll_mp4″,”postrollSkipTimer”:”postrollSkipTimer”,”popupAdShow”:”yes”,”popupImg”:”http://cdn.getfitvn.com/2018/09/bGTcT6G.jpg”,”popupAdStartTime”:”06:00″,”popupAdEndTime”:”06:30″,”popupAdGoToLink”:”https://ifitness.vn?ref=getfitvn?utm_source=thehinhcom&utm_medium=BaiViet&utm_campaign=Video&utm_content=AdsPopup”}],”googleAnalyticsTrackingCode”:”UA-71809220-1″,”instanceTheme”:”light”,”playerLayout”:”fitToContainer”,”videoPlayerWidth”:”1006″,”videoPlayerHeight”:”420″,”videoRatio”:”1.7777777777777777″,”videoRatioStretch”:”false”,”iOSPlaysinline”:”true”,”floatPlayerOutsideViewport”:”false”,”videoPlayerShadow”:”off”,”colorAccent”:”#cc181e”,”posterImg”:”http://cdn.getfitvn.com/2019/07/tap-plank-dung-cach-1.jpg”,”posterImgOnVideoFinish”:””,”allowSkipAd”:”true”,”showAdvertiserName”:”false”,”advertiserName”:”u0110u1eb7t mua ngay tu1ea1i iFitness.vn”,”lightBox”:”false”,”lightBoxAutoplay”:”false”,”lightBoxThumbnail”:””,”lightBoxThumbnailWidth”:”400″,”lightBoxThumbnailHeight”:”220″,”lightBoxCloseOnOutsideClick”:”true”,”onFinish”:”Play next video”,”autoplay”:”false”,”loadRandomVideoOnStart”:”No”,”shuffle”:”No”,”playlist”:”Off”,”playlistBehaviourOnPageload”:”opened (default)”,”playlistScrollType”:”light”,”ccShowOnHTML5Videos”:”false”,”ccShowOnVideoLoad”:”false”,”ccBtnOpenedTooltipTxt”:”Hide captions”,”ccBtnClosedTooltipTxt”:”Show captions”,”HTML5VideoQuality”:”HD”,”preloadSelfHosted”:”auto”,”hideVideoSource”:”true”,”rightClickMenu”:”false”,”youtubeControls”:”custom controls”,”youtubeSkin”:”light”,”youtubeColor”:”white”,”youtubeQuality”:”default”,”youtubeShowRelatedVideos”:”Yes”,”vimeoColor”:”00adef”,”showGlobalPrerollAds”:”true”,”globalPrerollAds”:”https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EbaBa9rzrtRLq51vQZMaEjEBjC_l0tOOvHXCKFQe_QqiWA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ERSnD_-K8xZJqrN8xOXR7wsBap3PVOcMzbYpnlLPEtO0UA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EZxaqq2xV-lKvKstCVvZcAABdsa7yoUBwI6_idKRMQLxSg?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EQfQ6_03qSxPt_JDwT3L-18BI8HwCSC4Z3aDengmYU3aCA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EbFieAYpIatEu3fH5gwUO-kBQPdK2YEwQfnjSqnzrt-QDQ?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EfEDKx-6E5NDkBLzqeU_y0MB62Dbkfj5lrFlZsg19ze8TQ?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ETUZ2TFysDVPo8XhzSxPwHsBwP6HhDhf8knZVXASgQipLw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ES78oBg3WJNPr0ADS5d9z58BVKLw648410INJ_v2u4BeFw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EQzbAwBgxMVBrD4NgDz8sxwBJVAcVtF-RT-xszYIDIGHTA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EXoFmvvJSJJIvuv9MDqtPOEBEcv6N7lf2daCFY0eEl72Hw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EXeKfTMkH4BMmyQItFaifgQBfrzpz1ctSjDBfZj3rpVGOA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EYTThhYRs7JGrDLGn08jcw8BCH-P-xk3N9CDynwdg8N4QQ?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EdGLZJJ9yWlLi8-hRyJsr5gBEd4RhkBCGoknd4xQsDqaLw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EXzrgWTFVRFAvNkdO6Hz514BirfBxw-HEzjkzik-fhQnWg?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ESVLygp3NxlAg_vSPrRSieABo3USYfiqUVyQ3XnQxTqQ6Q?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/Ebmbe8uzMuBAvoMcWyvahgkBlZviCWvo7ykDdRjWB7dx9w?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/Eb17ogY93J9GtMaeMbTYEVsBmH7yfruahtj1DT0ONu2eUQ?download=1″,”globalPrerollAdsSkipTimer”:”10″,”globalPrerollAdsGotoLink”:”https://ifitness.vn?ref=getfitvn?utm_source=thehinhcom&utm_medium=BaiViet&utm_campaign=Video&utm_content=AdsVideo”,”nowPlayingText”:”No”,”rewindShow”:”No”,”qualityShow”:”No”,”infoShow”:”No”,”shareShow”:”No”,”facebookShow”:”No”,”twitterShow”:”No”,”facebookShareName”:”Elite video player”,”facebookShareLink”:”http://codecanyon.net/item/elite-video-player-wordpress-plugin/10496434″,”facebookShareDescription”:”Elite Video Player is stunning, modern, responsive, fully customisable high-end video player for WordPress that support advertising and the most popular video platforms like YouTube, Vimeo or self-hosting videos (mp4).”,”facebookSharePicture”:””,”twitterText”:”Elite video player”,”twitterLink”:”http://codecanyon.net/item/elite-video-player-wordpress-plugin/10496434″,”twitterHashtags”:”wordpressvideoplayer”,”twitterVia”:”Creative media”,”embedShow”:”No”,”embedCodeSrc”:”http://yourwebsite.com/player/deploy/index.html”,”embedCodeW”:”746″,”embedCodeH”:”420″,”embedShareLink”:”http://codecanyon.net/”,”showAllControls”:”true”,”autohideControls”:”2″,”hideControlsOnMouseOut”:”Yes”,”logoShow”:”Yes”,”logoPath”:”https://i.imgur.com/U66ujte.png”,”logoPosition”:”bottom-left”,”logoClickable”:”Yes”,”logoGoToLink”:”https://www.getfitvn.com”,”advertisementTitle”:”Quu1ea3ng cu00e1o”,”skipAdvertisementText”:”Bu1ecf qua bu1ea3ng cu00e1o”,”skipAdText”:”Bu1ecf qua trong “,”playBtnTooltipTxt”:”Play”,”pauseBtnTooltipTxt”:”Pause”,”rewindBtnTooltipTxt”:”Rewind”,”downloadVideoBtnTooltipTxt”:”Download video”,”qualityBtnOpenedTooltipTxt”:”Close settings”,”qualityBtnClosedTooltipTxt”:”Settings”,”muteBtnTooltipTxt”:”Mute”,”unmuteBtnTooltipTxt”:”Unmute”,”mutedNotificationText”:”Video has no sound”,”fullscreenBtnTooltipTxt”:”Fullscreen”,”exitFullscreenBtnTooltipTxt”:”Exit fullscreen”,”infoBtnTooltipTxt”:”Show info”,”embedBtnTooltipTxt”:”Embed”,”shareBtnTooltipTxt”:”Share”,”volumeTooltipTxt”:”Volume”,”playlistBtnClosedTooltipTxt”:”Show playlist”,”playlistBtnOpenedTooltipTxt”:”Hide playlist”,”facebookBtnTooltipTxt”:”Share on Facebook”,”twitterBtnTooltipTxt”:”Share on Twitter”,”lastBtnTooltipTxt”:”Go to last video”,”firstBtnTooltipTxt”:”Go to first video”,”nextBtnTooltipTxt”:”Play next video”,”previousBtnTooltipTxt”:”Play previous video”,”shuffleBtnOnTooltipTxt”:”Shuffle on”,”shuffleBtnOffTooltipTxt”:”Shuffle off”,”nowPlayingTooltipTxt”:”NOW PLAYING”,”embedWindowTitle1″:”SHARE THIS PLAYER:”,”embedWindowTitle2″:”EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:”,”embedWindowTitle3″:”SHARE LINK TO THIS PLAYER:”,”videoType”:”HTML5 (self-hosted)”,”action”:”elite_save”,”security”:”undefined”,”status”:”published”,”rootFolder”:”https://www.getfitvn.com/wp-content/plugins/Elite-video-player/”}

Bài tập Plank thực hiện khá dễ dàng và đơn giản. Bạn chỉ cần nằm sấp, chống hai khuỷu tay vuông góc ngay dưới vai. Nhón hai mũi chân lên, và nâng người lên giữ lưng, hông và đầu thẳng hàng, bạn chỉ việc giữ im tư thế như thế ít nhất là 30 giây, cố gắng siết chặt cơ bụng của bạn và thở đều chứ đừng có nín thở luôn nha. Bài tập này hiệu quả ăn thua vào khả năng giữ im của bạn tới mức nào.

Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách
Một tư thế plank cơ bản

Mới tập thì đừng cố quá kẻo lại quá cố nha. Cứ nâng giới hạn mỗi lần lên một ít là ổn nhé bạn. Plank cũng có nhiều biến thể như nằm nghiêng, 1 tay 1 chân….

Xem thêm: Top bài Plank cho bụng 6 múi hiệu quả nhất

Vậy bài tập Plank có tác dụng gì ?

Bài tập Plank nhìn đơn giản vậy nhưng nó có khác nhiều tác dụng lắm nha. Cùng Thể Hình Channel xem nó có tác dụng gì nhé.

Tập Plank giúp cơ bụng săn chắc

Bài tập Plank được gọi là bài tập thần thánh trong việc sở hữu cơ bụng săn chắc đó. Đơn giản vì nó ép bạn phải siết cơ bụng rất mạnh để có thể giữ im tư thế lâu được, từ đó giúp cho cơ bụng thằng và cơ sườn ngang đốt mỡ thừa rất mạnh. Lâu dần sẽ khiến các cơ tai khu vực này săn chắc lại và từ đó đem lại cho bạn cơ bụng mơ ước.

Tăng sự linh hoạt cho các khớp, cơ

Bài tập Plank giúp cho cơ trong cơ thể linh hoạt hơn, nó giúp cơ vai, cơ xương co được trải dài hơn. Đùi và các gân được xiết chặt hơn tạo sự săn chắc cho cơ đùi. Ngoài ra, Plank còn giúp căng cơ vòm bàn chân, ngón chân để hỗ trợ nâng đỡ cơ thể tốt hơn.

Giảm đau lưng, giữ dáng tốt.

Với các nhân viên văn phòng phải ngồi nhiều giờ trước máy tính, tư thế của họ ít nhiều bị sai và dễ bị đau lưng, mỏi co. Khi tập động tác Plank, các bộ phận như lưng, chân, co đều phải giữ thẳng, giúp bạn điều chỉnh lại tư thế, không bị xiêu vẹo cột sống.

Các bài tập biến thể cũng dựa trên các chuyển động cơ bản trên mặt phẳng, cũng giúp cải thiện các cơ bắp chính, tăng khả năng hỗ trợ cột sống và hông, duy trì tư thế đúng, giảm các nguy cơ về xương khớp, nhất là lưng cho bạn.

Xem thêm: Đau lưng khi tập Plank, cách khắc phục thế nào?

Lưu ý gì khi tập động tác Plank ?

Plank tuy khá dễ tập luyện, chỉ cần có không gian rộng rãi một chút, và một chiếc thảm là bạn có thể bắt đầu tập ngay tai nhà mình.

Tuy nhiên chúng ta cần chú ý một số lỗi khi tập như sau

  • Đẩy mông lên quá cao: Bạn cần chú ý rằng để Plank có hiệu quả thì toàn bộ Mông, hông lưng và co phải thẳng hàng nhau.
  • Hai tay đặt quá gần nhau: Khi đó tác động lên cơ bả sai bị sai tác dụng
  • Nín thở: Như mình đã nói ở trên, Plank là phải giữ im càng lâu càng tốt, mà bạn tập lại nín thở thì sao mà giữ lâu được đúng không nào, hít thở càng đều thì bạn càng giữ được lâu.
  • Không ngửa cổ: Nhiều người có thói quen ngửa cổ và mắt nhìn tới trước, bạn tuyệt đối không nên làm vậy, hãy cúi đầu xuống và mắt nhìn vào bàn tay của bạn nhé.

Xem thêm: 100 bài Plank cho cơ bụng 6 múi cấp tốc

Qua bài viết này thì bạn đã biết Plank là gì và tác dụng tuyệt vời của nó ra sao rồi, các bạn có thể hoàn toàn hiểu rõ Plank là gì rồi đúng không nào, vậy thì còn chờ gì mà minh bắt tay vào luyện tập ngay. 

8.2Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách update 2020 2

Iso Zero


1,600,000vnđ

Mua ngay

8.8Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách update 2020 3

WheyLabs 100% Isolate Protein


1,150,000vnđ

Mua ngay

9.4Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách update 2020 4

AllMax Nutrition IsoFlex


2.000.000vnđ

Mua ngay

8.5Plank là gì, Hướng dẫn tập Plank đúng cách update 2020 5

Nutrex ISOFIT Whey Protein Isolate


1,650,000vnđ

Mua ngay

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *