10 phút để có cơ bụng 6 múi mà không cần dụng cụ cho nam update 2020

10 phút để có cơ bụng 6 múi mà không cần dụng cụ cho nam update 2020 1

Bạn muốn có cơ bụng 6 múi chuẩn “soái ca” vậy thì hãy xem ngay 10 bài tập cơ bụng 6 múi này ngay mà đặc biệt là không cần phải sử dụng bất kỳ loại dụng cụ nào đâu.

Các bạn có thể áp dụng các bài tập bụng này thêm với dây kháng lực, chúng sẽ làm bài tập thêm hiệu quả hơn đấy.

{“id”:”5″,”instanceName”:”10 bu00e0i tu1eadp cu01a1 bu1ee5ng 6 mu00fai mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n du1ee5ng cu1ee5 cho nam”,”videos”:[{“videoType”:”HTML5″,”title”:”10 bu00e0i tu1eadp cu01a1 bu1ee5ng 6 mu00fai mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n du1ee5ng cu1ee5 cho nam”,”description”:””,”info”:”undefined”,”thumbImg”:”http://cdn.getfitvn.com/2018/09/logo-getfitvn-com-02-06.jpg”,”mp4HD”:”https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EUaIRxFWOclKkA-Tekn4KaQBRe99IiOFCiGBxHnRvT1Svg?download=1″,”mp4SD”:”undefined”,”ccUrl”:”undefined”,”enable_mp4_download”:”no”,”prerollAD”:”no”,”prerollGotoLink”:”undefined”,”preroll_mp4″:”undefined”,”prerollSkipTimer”:”undefined”,”midrollAD”:”no”,”midrollAD_displayTime”:”05:50″,”midrollGotoLink”:”undefined”,”midroll_mp4″:”undefined”,”midrollSkipTimer”:”10″,”postrollAD”:”no”,”postrollGotoLink”:”postrollGotoLink”,”postroll_mp4″:”postroll_mp4″,”postrollSkipTimer”:”postrollSkipTimer”,”popupAdShow”:”yes”,”popupImg”:”http://cdn.getfitvn.com/2018/09/bGTcT6G.jpg”,”popupAdStartTime”:”03:00″,”popupAdEndTime”:”03:30″,”popupAdGoToLink”:”https://ifitness.vn?ref=getfitvn?utm_source=thehinhcom&utm_medium=BaiViet&utm_campaign=Video&utm_content=AdsPopup”}],”googleAnalyticsTrackingCode”:”UA-71809220-1″,”instanceTheme”:”light”,”playerLayout”:”fitToContainer”,”videoPlayerWidth”:”1006″,”videoPlayerHeight”:”420″,”videoRatio”:”1.7777777777777777″,”videoRatioStretch”:”true”,”iOSPlaysinline”:”true”,”floatPlayerOutsideViewport”:”false”,”videoPlayerShadow”:”off”,”colorAccent”:”#cc181e”,”posterImg”:”http://cdn.getfitvn.com/2019/07/co-bung-6-mui.jpg”,”posterImgOnVideoFinish”:””,”logoShow”:”Yes”,”logoPath”:”https://i.imgur.com/KspbKX9.png”,”logoPosition”:”bottom-right”,”logoClickable”:”Yes”,”logoGoToLink”:”http://bit.ly/thehinhchannel”,”allowSkipAd”:”true”,”advertisementTitle”:”Quu1ea3ng cu00e1o”,”skipAdvertisementText”:”Bu1ecf qua bu1ea3ng cu00e1o”,”skipAdText”:”Bu1ecf qua trong “,”playBtnTooltipTxt”:”Play”,”pauseBtnTooltipTxt”:”Pause”,”rewindBtnTooltipTxt”:”Rewind”,”downloadVideoBtnTooltipTxt”:”Download video”,”qualityBtnOpenedTooltipTxt”:”Close settings”,”qualityBtnClosedTooltipTxt”:”Settings”,”muteBtnTooltipTxt”:”Mute”,”unmuteBtnTooltipTxt”:”Unmute”,”fullscreenBtnTooltipTxt”:”Fullscreen”,”exitFullscreenBtnTooltipTxt”:”Exit fullscreen”,”infoBtnTooltipTxt”:”Show info”,”embedBtnTooltipTxt”:”Embed”,”shareBtnTooltipTxt”:”Share”,”volumeTooltipTxt”:”Volume”,”playlistBtnClosedTooltipTxt”:”Show playlist”,”playlistBtnOpenedTooltipTxt”:”Hide playlist”,”facebookBtnTooltipTxt”:”Share on Facebook”,”twitterBtnTooltipTxt”:”Share on Twitter”,”googlePlusBtnTooltipTxt”:”Share on Google+”,”lastBtnTooltipTxt”:”Go to last video”,”firstBtnTooltipTxt”:”Go to first video”,”nextBtnTooltipTxt”:”Play next video”,”previousBtnTooltipTxt”:”Play previous video”,”shuffleBtnOnTooltipTxt”:”Shuffle on”,”shuffleBtnOffTooltipTxt”:”Shuffle off”,”nowPlayingTooltipTxt”:”NOW PLAYING”,”embedWindowTitle1″:”SHARE THIS PLAYER:”,”embedWindowTitle2″:”EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:”,”embedWindowTitle3″:”SHARE LINK TO THIS PLAYER:”,”lightBox”:”false”,”lightBoxAutoplay”:”false”,”lightBoxThumbnail”:””,”lightBoxThumbnailWidth”:”400″,”lightBoxThumbnailHeight”:”220″,”lightBoxCloseOnOutsideClick”:”true”,”onFinish”:”Play next video”,”autoplay”:”false”,”loadRandomVideoOnStart”:”No”,”shuffle”:”No”,”playlist”:”Off”,”playlistBehaviourOnPageload”:”opened (default)”,”playlistScrollType”:”light”,”preloadSelfHosted”:”auto”,”hideVideoSource”:”true”,”showAllControls”:”true”,”rightClickMenu”:”false”,”autohideControls”:”2″,”hideControlsOnMouseOut”:”Yes”,”nowPlayingText”:”No”,”infoShow”:”No”,”shareShow”:”No”,”facebookShow”:”No”,”twitterShow”:”No”,”mailShow”:”No”,”facebookShareName”:”Elite video player”,”facebookShareLink”:”http://codecanyon.net/item/elite-video-player-wordpress-plugin/10496434″,”facebookShareDescription”:”Elite Video Player is stunning, modern, responsive, fully customisable high-end video player for WordPress that support advertising and the most popular video platforms like YouTube, Vimeo or self-hosting videos (mp4).”,”facebookSharePicture”:””,”twitterText”:”Elite video player”,”twitterLink”:”http://codecanyon.net/item/elite-video-player-wordpress-plugin/10496434″,”twitterHashtags”:”wordpressvideoplayer”,”twitterVia”:”Creative media”,”googlePlus”:””,”embedShow”:”No”,”embedCodeSrc”:”http://yourwebsite.com/player/deploy/index.html”,”embedCodeW”:”746″,”embedCodeH”:”420″,”embedShareLink”:”http://codecanyon.net/”,”youtubeControls”:”custom controls”,”youtubeSkin”:”light”,”youtubeColor”:”white”,”youtubeQuality”:”default”,”youtubeShowRelatedVideos”:”Yes”,”vimeoColor”:”00adef”,”showGlobalPrerollAds”:”true”,”globalPrerollAds”:”https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EbaBa9rzrtRLq51vQZMaEjEBjC_l0tOOvHXCKFQe_QqiWA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ERSnD_-K8xZJqrN8xOXR7wsBap3PVOcMzbYpnlLPEtO0UA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EZxaqq2xV-lKvKstCVvZcAABdsa7yoUBwI6_idKRMQLxSg?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EQfQ6_03qSxPt_JDwT3L-18BI8HwCSC4Z3aDengmYU3aCA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EbFieAYpIatEu3fH5gwUO-kBQPdK2YEwQfnjSqnzrt-QDQ?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EfEDKx-6E5NDkBLzqeU_y0MB62Dbkfj5lrFlZsg19ze8TQ?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ETUZ2TFysDVPo8XhzSxPwHsBwP6HhDhf8knZVXASgQipLw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ES78oBg3WJNPr0ADS5d9z58BVKLw648410INJ_v2u4BeFw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EQzbAwBgxMVBrD4NgDz8sxwBJVAcVtF-RT-xszYIDIGHTA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EXoFmvvJSJJIvuv9MDqtPOEBEcv6N7lf2daCFY0eEl72Hw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EXeKfTMkH4BMmyQItFaifgQBfrzpz1ctSjDBfZj3rpVGOA?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EYTThhYRs7JGrDLGn08jcw8BCH-P-xk3N9CDynwdg8N4QQ?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EdGLZJJ9yWlLi8-hRyJsr5gBEd4RhkBCGoknd4xQsDqaLw?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/EXzrgWTFVRFAvNkdO6Hz514BirfBxw-HEzjkzik-fhQnWg?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/ESVLygp3NxlAg_vSPrRSieABo3USYfiqUVyQ3XnQxTqQ6Q?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/Ebmbe8uzMuBAvoMcWyvahgkBlZviCWvo7ykDdRjWB7dx9w?download=1;https://freeshadow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hoangtri_abcda_tech/Eb17ogY93J9GtMaeMbTYEVsBmH7yfruahtj1DT0ONu2eUQ?download=1″,”globalPrerollAdsSkipTimer”:”10″,”globalPrerollAdsGotoLink”:”https://ifitness.vn?ref=getfitvn?utm_source=thehinhcom&utm_medium=BaiViet&utm_campaign=Video&utm_content=AdsVideo”,”videoType”:”HTML5 (self-hosted)”,”submit”:”Save Changes”,”ccShowOnHTML5Videos”:”false”,”ccShowOnVideoLoad”:”false”,”ccBtnOpenedTooltipTxt”:”Hide captions”,”ccBtnClosedTooltipTxt”:”Show captions”,”HTML5VideoQuality”:”HD”,”rewindShow”:”Yes”,”qualityShow”:”No”,”mutedNotificationText”:”Video has no sound”,”action”:”elite_save”,”security”:”undefined”,”status”:”undefined”,”rootFolder”:”https://www.getfitvn.com/wp-content/plugins/Elite-video-player/”}

Các bạn sẽ thực hiện 5 bài tập bụng này liên tiếp thành 5 lần. Mỗi lần thực hiện 1 lượt 5 bài sau đó quay lại bài số 1. Mỗi bài thực hiện khoảng 25 giây. Tổng chúng ta sẽ thực hiện trong 10 phút các bạn nha. Cách tập này gọi là Circuit Training bạn ở thể đọc bài viết này để hiểu thêm về cách tập này nhé

PlankPlank là bài tập bụng rất phổ biến tại phòng tập gym mặc dù cách tập trông thì khá dễ những bạn cũng cần phải có 1 thời gian rèn luyện thì mới có thể tập tốt bài này được.

Trên đây là 5 bài tập cơ bụng 6 múi mà bạn có thể thực hiện ở bất kỳ nơi nào ban muốn, chỉ cần dành ra 10 phút để tập mỗi ngày là được.

Chú ý: Tập bụng không giúp bạn giảm mỡ bụng mà chỉ giúp cơ bụng của bạn dày và khỏe hơn, nếu mỡ bụng của bạn quá nhiều thì việc tập bụng sẽ không giúp múi bụng của bạn xuất hiện, do vậy nếu muốn có múi thì trước hết phải giảm mỡ cơ thể trước đã bạn nhé.

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *